AR-GE

  Özellikle kalp hastalıkları, kanser ve diyabet gibi insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden hastalıkların hem tanı ve tedavilerinde hem de bilimsel araştırmalarında kullanılan ve yansıması farmakoloji ve görüntüleme cihaz teknolojisi olan biyomedikal cihazların Ar-Ge çalışmalarını yürütmekteyiz. Sağlık sektöründe son yıllarda oldukça popüler olan lazer sistemleri ile yapılan teşhis ve tedavilerde kullanılan cihazların lazer modülleri şirketimiz tarafından üretilebilmektedir. Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları şunlardır:

  • Lazer kullanılarak elektrofizyolojik ölçümler yapılması
  • Doğrusal olmayan görüntüleme sistemi geliştirilmesi
  • Cerrahi operasyonlar ve koterizasyona yönelik lazer üretimi
  • Ağız ve diş sağlığı tedavilerine yönelik lazer ve optik cihaz üretimi
  • Düşük enerjili lazer doku uyarım sistemi üretimi
  • Tüp bebek tedavisinde başarı artırıcı yöntem olarak kullanılan “assisted hatching” ve “hücre manipülasyonu”

  Bu çalışmalar araştırmacılara, hekimlere ve hastalara büyük kolaylıklar getiren yeni tekniklerdir.

  Yukarıda belirtilen alanlarda kullanılan lazer modülleri diyot lazer ve femtosaniye fiber lazer teknolojisi kullanılarak şirketimiz tarafından üretilmektedir. Sözkonusu uygulamalardan pek çoğunda prensip doğrulama aşaması tamamlanmış, optimizasyon çalışmaları ise sürmektedir. Ayrıca hem lazer teknolojisini hem de kimyasal sentez yöntemlerini kullanarak bir çok malzemeyi nano boyutlarda üretebilmekteyiz.